Tablica urzędowa na budynku szkoły – wytyczne
Tablica urzędowa na budynku szkoły – wytyczne
Tablice urzędowe zaobserwować można na wielu budynkach. Siedziby organów działalności publicznej muszą być bowiem odpowiednio oznakowane. Jest to element niezbędny dla zapewnienia dobrej widoczności, a także wpływa na powagę urzędu.

Tablice urzędowe zaobserwować można na wielu budynkach. Siedziby organów działalności publicznej muszą być bowiem odpowiednio oznakowane. Jest to element niezbędny dla zapewnienia dobrej widoczności, a także wpływa na powagę urzędu. Do realizacji tego celu najczęściej wykorzystywane są tablice emaliowane. To produkt cieszący się bardzo dużą popularnością. Warto zdawać sobie również sprawę z tego, iż pojawiające się na urzędach tablice, muszą charakteryzować się określonym wyglądem. Wynika on bezpośrednio z przepisów prawa. Jakie wytyczne stawiane są wobec tablic? Które budynki muszą zostać nimi oznaczone oraz dlaczego to właśnie emalia cieszy się największą popularnością? 

Gdzie powinny znaleźć się tablice urzędowe?

Zadaniem tablic urzędowych jest odpowiednie oznakowanie określonej placówki. Podkreśla to renomę danego budynku oraz nadaje mu państwowego charakteru. Oczywiście tablica pełni również bardziej praktyczną funkcję. Dzięki jej obecności osoby zainteresowane wizytą w placówce, bez problemu będą mogły ją odnaleźć. Tablice urzędowe zauważalne są na różnego typu obiektach, do których zaliczyć można między innymi:

  • szkoły,

  • przedszkola,

  • sądy,

  • prokuratury,

  • uczelnie publiczne,

  • jednostki administracji państwowej.

Jednocześnie przepisy stanowi, iż tablica powinna zdobić także jednostki wojskowe, jednostki policji lub też urzędy powiatowe, wojewódzkie, miejskie i gminne. Szyldy muszą znajdować się w odpowiednim miejscu, tak aby zapewniały dobrą widoczność.

Wytyczne dotyczące tablic urzędowych


Przepisy stanowiące o tablicach urzędowych mówią nie tylko o kwestiach związanych z ich wyglądem, wymiarem lub kolorystyką, ale również określają miejsce ich umieszczenia na elewacji budynku. Informacje te precyzuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

W przypadku oznaczania budynków instytucji państwowych, zwykle obok tablic zawierających nazwę, umieszczana jest także tablica z godłem państwowym. Obie tablice powinny w tej sytuacji znaleźć się nad wejściem do budynku lub z boku wejścia. Trzeba jednak pamiętać o tym, by godło znajdowało się nad tablicą urzędową. Zarówno urzędy, jak i szkoły obowiązują te same wytyczne, które dotyczą tablic oraz godła.

Choć tablice urzędowe według obowiązujących przepisów nie muszą posiadać dokładnie sprecyzowanych wymiarów, należy jednak pamiętać o zachowaniu stosunku ich szerokości do długości, który powinien wynosić 1:3. Natomiast zastosowana czcionka dla wszystkich jednostek organizacyjnych jest tożsama i wynosi ona 5 cm. Wyjątek w tym przypadku stanowi sytuacja, gdy nazwa jest za długa. Wówczas dopuszcza się dla części napisu, która ma mniejsze znaczenie, zastosowanie mniejszej czcionki. Istnieje również możliwość zastosowania nazwy skróconej. Krój czcionki nie ma jednak większego znaczenia. Najważniejszym aspektem jest w tym przypadku fakt, by była ona czytelna, najlepiej uniwersalna, prosta i pozbawiona dodatkowych ozdobników.

Nie bez znaczenia pozostaje także kolorystyka tablic urzędowych. Ich barwę reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zawarte w niej przepisy mówią o tym, że tablica charakteryzuje się czerwonym tłem, na którym umieszczane są napisy w kolorze białym. 

Precyzyjne stosowanie przepisów związanych z wyglądem tablic oraz miejscem ich umieszczania nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie dzięki temu w prosty i szybki sposób zidentyfikować można budynki o charakterze państwowym.

Dlaczego akurat emalia?


Tablice urzędowe z uwagi na poddawanie ich zróżnicowanym warunkom muszą być przede wszystkim bardzo odporne. Na elewacji budynku oddziałuje na nie zarówno niska, jak i wysoka temperatura, opady deszczu, śniegu lub promieniowanie UV. Jednocześnie pomimo tych wszystkich niedogodności musi ona zawsze prezentować się doskonale, podkreślając znaczenie i powagę określonej instytucji. Dlatego też powinna cechować się ona odpornością na uszkodzenia mechaniczne i łatwością czyszczenia. Wszystkie te cechy odnaleźć można w tablicach emaliowanych. Specjalny proces wytwarzania końcowego produktu gwarantuje mu ogromną wytrzymałość i atrakcyjny wygląd. Jest to więc najlepsze rozwiązanie wykorzystywane od wielu lat.