Symbole narodowe Polski
Symbole narodowe Polski
Symbole narodowe są niezwykle ważnym elementem dla każdego państwa i jego mieszkańców. Naród stanowią ludzie, którzy posiadają wspólną świadomość i tożsamość społeczną oraz kulturową. Symbole narodowe podkreślają więc zarówno charakter, jak i niezależność danego kraju.

Symbole narodowe są niezwykle ważnym elementem dla każdego państwa i jego mieszkańców. Naród stanowią ludzie, którzy posiadają wspólną świadomość i tożsamość społeczną oraz kulturową. Symbole narodowe podkreślają więc zarówno charakter, jak i niezależność danego kraju. Często wywodzą się one również z historii państwa, przez co służą również do budowania postaw patriotycznych. W przypadku Polski, symbole te stanowią flaga, godło oraz hymn. Co warto wiedzieć na temat polskich symboli narodowych i w jaki sposób z nimi postępować?

Biało-czerwona flaga Polski


Kształt oraz barwy polskiej flagi państwowej zostały w szczegółowy sposób określone przepisami prawa. Choć jej wygląd od czasów średniowiecza mocno ewoluował, biało-czerwone barwy pozostały bez zmian. Odcień koloru czerwonego był jednak inny. Początkowo wykorzystany został karmazyn, który stanowił symbol bogactwa. W momencie większej popularyzacji chorągwi i sztandarów, zdecydowano się jednak na zastąpienie go tańszym, czerwonym odpowiednikiem. Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej określiły czerwony kolor jako odcień cynobru. Obowiązywał on aż do 1980 roku, kiedy to ponownie zmieniono odcień czerwieni. Tym razem został on opisany w przestrzeni CIELUV.

Oprócz aspektów związanych z kolorystką, istotny jest również kształt flagi oraz jej ułożenie. Flaga ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8. Biały kolor musi znajdować się na górze. Jeśli natomiast umiejscowiona jest ona w układzie pionowym, wówczas kolor biały pojawia się po lewej stronie.

Flaga jako symbol państwa oraz narodu stała się ważnym elementem kształtującym poczucie tożsamości narodowej. Warto pamiętać o tym, że na terenie naszego kraju co roku obchodzony jest dzień flagi. Ustanowiony został na dzień 2 maja. Wybór tego dnia nie był przypadkowy. W czasach PRL władze zmuszały bowiem naród do zdejmowania flag państwowych po Święcie Pracy.

Historia polskiego godła


Z polskim godłem nieodłącznie kojarzy się orzeł biały. W historii naszego kraju pojawia się on już od tysiąca lat. Nie tylko wyszywano go na sztandarach, ale również przedstawiano na monetach oraz pieczęciach władców. Na tradycyjnym herbie Polski widnieje wizerunek białego orła, umieszczonego na czerwonej tarczy. Orzeł już od starożytności stanowił symbol o wyjątkowym znaczeniu. Został on więc przyjęty jako herb wielu państw, mieszczących się między Bałtykiem i Adriatykiem. 

Sam wizerunek orła, którego obecnie przedstawiają godła emaliowane, wielokrotnie ulegał zmianom. Władze komunistyczne zdecydowały się na przykład na zachowanie przedwojennego orła, jednak pozbawiły go korony. W końcu jednak Sejm wyłoniony w 1989 roku przywrócił odzyskującemu suwerenność państwu nazwę Rzeczpospolita Polska, natomiast na godle ponownie pojawiła się korona. Poszczególne zmiany, które pojawiały się na przestrzeni lat, wynikały między innymi z upodobań epok artystycznych, a także różnego rodzaju okoliczności, w których znajdowało się wówczas zarówno państwo, jak i polskie społeczeństwo. Orzeł biały w dalszym ciągu zdobi godła emaliowane, które spotkać można na przykład w budynkach administracji publicznej. Jest również ważnym symbolem i elementem naszej państwowości.

Hymn - najważniejsza pieśń każdego Polaka


Hymnem nazywa się uroczystą i oficjalną pieśń o charakterze patriotycznym. Stanowi on jeden z symboli państwowych. W historii naszego państwa jego funkcję pełniło kilka utworów, do których zaliczyć można Bogurodzicę, Rotę lub Mazurek Dąbrowskiego. Obecny hymn początkowo nazywany był Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Tekst został stworzony przez Józefa Wybickiego. Słowa w nierozerwalny sposób wiążą się z kontekstem historycznym, w którym powstał hymn. Łączyć należy je z próbą odzyskania niepodległości przez Polskę po dokonaniu rozbioru. Porozumienie z Napoleonem Bonaparte dało wówczas początek powstaniu Legionów Polskich. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odegrał również generał Jan Henryk Dąbrowski. To właśnie powstanie Legionów Polskich wzbudziło ducha patriotycznego w wielu środowiskach.

Choć w oryginalnym tekście znajdowało się sześć zwrotek, to jednak hymn w późniejszym okresie został zmodyfikowany i obecnie posiada cztery zwrotki. Wynikało to głównie z potrzeby dostosowania słów do obecnie używanego języka. 

Warto pamiętać o tym, że wszystkie symbole narodowe są chronione prawnie. Wobec tego każdy powinien w ich obecności zachować powagę oraz traktować je z należytym szacunkiem. Bez znaczenia czy jest to flaga, orzeł biały, którego prezentują godła emaliowane lub też hymn.