Przepisy dotyczące godła polskiego
Przepisy dotyczące godła polskiego
Najczęściej zamawianym u nas godłem emaliowanym jest godło państwowe. Powinno ono spełniać określone wymogi zawarte w dwóch ważnych aktach prawnych: Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku.

Najczęściej zamawianym u nas godłem emaliowanym jest godło państwowe. Powinno ono spełniać określone wymogi zawarte w dwóch ważnych aktach prawnych: Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Postaramy się je pokrótce przybliżyć.


Jak wygląda godło Rzeczypospolitej Polskiej?

Zgodnie z informacjami zawartymi w Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych godłem państwowym Polski jest umieszczony w czerwonym polu tarczy orzeł biały, który na zwróconej w prawo głowie ma złotą koronę, posiada również rozwinięte skrzydła oraz złoty dziób i szpony.


Kto i gdzie może używać godła państwowego?

Godło RP używane jest m.in. przez organy władzy państwowej,  administracji rządowej, jednostki terytorialne i ich organy, sądy, jednostki sił zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz szkoły i uczelnie. Umieszcza się je zazwyczaj w postaci godeł emaliowanych w pomieszczeniach urzędowych, salach lekcyjnych czy wykładowych oraz obowiązkowo na zewnątrz budynku. W przypadku umieszczania godła na ścianie budynku należy zachować odpowiednie ustalenia, wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Istotne jest mianowicie, aby państwowe godło emaliowane znalazło się na frontowej ścianie budynku, nad jego wejściem.

Wygląd i wymiary tablicy z godłem państwowym

Wspomniana ustawa dokładnie precyzuje wygląd tablicy z godłem RP. Urzędowa tablica powinna mieć owalny kształt w układzie pionowym, biało-czerwoną obwódkę, a godło państwowe powinno się znajdować na szarym tle.

Wymiary tablicy z godłem państwowym określa nam przywołane wcześniej rozporządzenie. Wynoszą one 60 cm na 48 cm dla organów naczelnych, Sądu Najwyższego, Generalnej Prokuratury RP oraz urzędów centralnych, a dla pozostałych jednostek organizacyjnych 50 cm na 40 cm.


Dlaczego wybrać godła emaliowane?

Jak widać w przytoczonych przepisach ustawodawca przykłada dużą wagę do zachowania odpowiedniej kolorystyki tablicy z godłem państwowym. Ważne więc, aby wybrana przez nas technika wykonania zapewniła trwałość barw i wysoką jakość kolorów. Taki efekt osiągniemy stawiając na godła emaliowane. Precyzja i estetyka wykonania zapewni odpowiednią powagę i reprezentacyjny charakter tablicy naszej jednostki.