Co powinno znaleźć się na tablicy urzędowej?
Co powinno znaleźć się na tablicy urzędowej?
Zasady dotyczące tablic urzędowych reguluje głównie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Taką tablicę powinna posiadać każda instytucja publiczna, czyli m.in. urząd, sąd, jednostka sił zbrojnych czy szkoła.

Zasady dotyczące tablic urzędowych reguluje głównie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Taką tablicę powinna posiadać każda instytucja publiczna, czyli m.in. urząd, sąd, jednostka sił zbrojnych czy szkoła. Gdzie powinna się znajdować? Jakie mieć wymiary? Co powinno się znaleźć na tablicy urzędowej?


Przepisy regulujące zasady zamieszczania tablic urzędowych

Rozporządzenie dokładnie określa w jakim miejscu na budynku powinny znaleźć się tablice urzędowe. Ponieważ zazwyczaj jednostka publiczna obok takich tablic zamieszcza również tablicę z godłem państwowym, dyrektywa precyzuje również położenie jednej tablicy względem drugiej. Obie tablice należy umieścić nad wejściem do budynku lub z boku wejścia, tak aby godło znajdowało się nad tablicą urzędową. Jeśli ze względu na warunki taki sposób montażu nie jest możliwy to tablica z napisem powinna zostać umieszczona z boku  wejścia a godło nad drzwiami wejściowymi. W przypadku, gdy w budynku znajduje się więcej jednostek organizacyjnych, każda z nich powinna mieć odrębną tablicę urzędową.

Jeżeli chodzi o wymiary tablic urzędowych to dokument nie podaje dokładnych rozmiarów. Warunkiem jest, aby został zachowany stosunek szerokości do długości, który powinien wynieść 1:3. Doprecyzowana została natomiast wysokość liter, która dla wszystkich jednostek organizacyjnych jest tożsama i wynosi 5 cm. Jednak twórca rozporządzenia dopuszcza, aby w sytuacji, gdy nazwa jest długa dla części napisu o mniejszym znaczeniu zastosować litery o mniejszej wysokości, a nawet użyć nazwy skróconej.

Informacje dotyczące kolorystyki tablic urzędowych znajdziemy natomiast w odrębnym akcie prawnym. Reguluje je Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Według wytycznych zawartych w tej ustawie tablice urzędowe powinny posiadać czerwone tło i białe litery napisu.

Również ten dokument określa w zasadzie jaka treść powinna znaleźć się na tablicy urzędowej:  Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się (…)  urzędowe tablice z napisem nazwy tego podmiotu.


Czego przepisy nie regulują?

W żadnym z podanych powyżej aktów prawnych nie została określona czcionka jaką należy stosować przy wykonywaniu napisu na tablicy urzędowej. Istotne jest, aby napis był czytelny, dlatego przygotowując emaliowane tablice urzędowe wybieramy czcionki uniwersalne, o krojach prostych i pozbawionych ozdobników.

Godne zauważenia jest to, że zapis w ustawie dotyczący treści tablicy urzędowej, nie wyklucza umieszczenia na niej innych tekstów. Zdarza się więc, że jednostki publiczne nie ograniczają się tylko do publikacji samej nazwy. W związku z tym możemy spotkać się z tablicami, na których obok nazwy szkoły czy urzędu znajdziemy także takie informacje, jak godziny urzędowania czy pełny adres korespondencyjny danej instytucji. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu odradzamy jednak zamieszczanie takich treści ze względu na zachowanie odpowiedniej powagi tablicy urzędowej oraz konieczność utrzymania odpowiednich jej proporcji.